Van ‘komen’ naar ‘gaan’

De Digital Future Foundation is een van de eerste geweest in het initiëren van digitale innovatie in het onderwijs. De geboekte resultaten hadden, ondanks de kleine schaal, impact en waren betekenisvol. Vele soortgelijke initiatieven zijn daarna in Nederland opgestart.

Ondanks de vele tevreden studenten, scholen en partners, zie ik helaas geen mogelijkheid meer om DFF voort te zetten. Het is mij niet gelukt om een grote groep mensen actief te krijgen waardoor alle activiteiten door mij en Angelique werden georganiseerd. Voor ons beiden geldt dat we er nog commerciële activiteiten naast hebben. De hoeveelheid tijd die wij in DFF hebben geïnvesteerd versus het resultaat dat het opleverde vonden wij echter niet voldoende om ermee door te gaan.

Ik had een ideaal toen ik met DFF begon, en dat heb ik nog steeds. Ook met mijn bedrijf Boombuzztic help ik scholen, jongeren en de medewerkers om zich klaar te stomen voor de digitale wereld. Ik doe dat omdat ik voel dat het de reden is waarvoor ik op deze aardbol ben. Helaas niet meer met de stichting DFF, maar nog altijd wel met dezelfde drive, passie en het ideaal!

Mijn dank gaat uit naar iedereen die hulp bood,tijd vrij maakte en hun netwerk aansprak. Een speciale vermelding gaat uit naar Henk Kroezen van WUA! en Michiel van Riemsdijk van Yourzine met wiens energie en inspiratie de basis werd gelegd van DFF. Tot slot bedank ik Angelique Koosman met wie dit avontuur mooier werd dan ik had kunnen bedenken.

De tijd van ‘komen’ was mooi, de tijd van ‘gaan’ helaas onvermijdelijk. De stichting is per Augustus opgeheven. Ik ben trots op het resultaat en zal me blijven inzetten om jongeren te helpen.

Lars Sang Mo Boom
Digital Future Foundation